iv

Tekints ki!

Hírlevél-feliratkozás

Segíthetünk?

A Biblia egyik legfontosabb üzenete – melyet tapasztalatunk is egyértelműen alátámaszt –, hogy Istennel közösségben egy egészen új élet kezdhető, és helyreállhat, felépülhet minden, amit eddigi életünk során elrontottunk. Ez a tapasztalat arra ösztönöz bennünket, hogy segítsünk azoknak, akik nem látnak kiutat életük csődjéből, vagy életüket e sziklaszilárd alapra építve akarják folytatni.

Laikusként, de a Biblia tanácsa alapján, saját életpéldánkra és Isten átformáló erejére hivatkozva próbálunk segíteni. Mi magunk vagyunk a példák, hogy Isten mire képes!

Kérjük, nézze át a következő részleteket, és ha úgy látja, tudnánk segíteni, jelezze ezt felénk! Segítésünk formája személyes és csoportos beszélgetés, együtt gondolkodás, tanácsadás és bátorítás egy-egy következő lépés megtétele során, aztán örüljünk együtt az eredménynek!

Pásztori beszélgetés

Előfordul néha, hogy jó lenne megbeszélni valakivel életünk keserűségét, jó lenne tanácsot kérni egy döntésünk előtt, vagy jó lenne egyszerűen csak beszélgetni valakivel, akiben megbízhatunk, aki meghallgat. Biztosíthatjuk, hogy lelkipásztorunkkal mindent megbeszélhet! Ami egy beszélgetésnél sokkal több, az az, hogy mindezt a Mindenhatóval is megbeszélhetik, és elé tehetik a legsúlyosabb kérdéseket is. Jézus Krisztus ezt mondja Istenről: "Ugye öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!" (Lk 12,6-7) Ezt is olvashatjuk a Bibliában: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,5-8). Tehát, ha szükségét érzi, bátran szánja rá magát egy ilyen beszélgetésre! Meglátja, hasznos lesz!

Lelkipásztorunk: Békési Sándor

31

Életviteli tanácsadás

Nagyon divatos manapság „életviteli” tanácsot osztogatni! Mindenki bővében van ilyen tanácsnak, azonban ezek közül sok kiábrándulásból és csalódásból táplálkozik, és keserűség van mögötte. Bizonyára tapasztalta, hogy az ilyen „tanács” fertőz, és újabb keserűséget szül. De létezik-e olyan tanács, mely valóban segít, és új perspektívát nyit? Úgy tapasztaljuk, hogy van, és szeretnénk Önnek is segíteni. Munka, anyagi javak, család, párkapcsolat, szabadidő eltöltése, mind olyan terület, melyre úgy gondolunk, hogy hozzájárulhat az élet minőségéhez.

A Biblia általános, összefoglaló tanácsa mindezekre ez: „Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az ÚR. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban-keltedben!” (5Móz 28,2-7).

Ha szeretné megismerni részleteiben, hogy mit jelent ez az életvitel, melyet Isten így megáld, kérjük, jelezze felénk.

Tanácsadás családi problémákban

Legtöbbünknek nagy célja akár szülőként, akár gyermekként, hogy egy boldog családban élve kiteljesedjen az életünk. E nagy elvárások során aztán azt tapasztaljuk, hogy a legjobb szándék ellenére is lesznek köztünk komoly, megoldandó konfliktusok, nehézségek. Egy idő után sokan le is mondanak arról, hogy beteljesíthető ez a cél, és bedobják a törölközőt! Úgy látjuk, nem az a legnagyobb baj, ha konfliktus van köztünk, hanem az, ha már nem akarjuk megoldani, ha már nincs erőnk újrakezdeni!

Amikor azt mondjuk, hogy van ebből is megoldás, nem a tökéletesség látszatát keltve mondjuk ezt. Mi is csak gyógyult betegek, segítségre szoruló, törékeny életű emberek vagyunk! Ha állunk, és élünk, nem a mi érdemünk! „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,11). Amikor házastársi konfliktusban, vagy lázadó kamasz gyermekeink megértésében, vagy más, hasonló, megoldhatatlannak látszó problémában próbálunk segíteni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy fontosak vagyunk Istennek, a megmentő szándéka minden képzeletet felülmúl, és reményt kelt! Vigyük hát közösen elé ezeket a problémákat, és hagyjuk, hogy kivezessen ezekből, egészen újjáteremtve bennünket.

Ha igényli tapasztalt házastársak, többgyermekes szülők Bibliára alapozott tanácsolását, segítségét, kérjük, jelezze felénk.

Házasság előtti tanácsadás

A fiatalok közül sokan úgy sodródnak bele egy párkapcsolatba, hogy nem számolnak annak következményeivel, lehetséges kockázataival, noha általános vágyuk, hogy párkapcsolatuk, házasságuk kiegyensúlyozott, teherbíró és boldog legyen.

Kedves Fiatalok! Mielőtt belevágtok ebbe a nagy „kalandba”, tudnotok kell, hogy a Bibliának vannak számotokra olyan örök érvényű, kipróbált igazságai, melyeket érdemes közelről megvizsgálni és elfogadni. Istennek olyan nagyszerű ígérete van egy férfi és egy nő házasságával kapcsolatban, hogy Őt feltétlen meg kell hívni erre az eseményre!

Ha igénybe veszitek ezt a segítséget, fiatal, és szeretetben megidősödött házaspárok mondják el tapasztalatukat, örömeiket és kudarcaikat, és élvezetes tanfolyamon mutatják be, hogy is működhet jól ez az egész.

Ha igénylitek ezt a segítséget, kérjük, jelezzétek felénk.

Mi az igazság?

Olyan sok mindent hallott már a kereszténységről, jót is rosszat is. Vannak talán gyermekkori vagy fiatalkori emlékei, tapasztalatai az istenhitről, amelyek nem győzték meg, sőt egyáltalán nem vonzóak. Ugyanakkor lát pozitív példákat is ismerősei között, és – bízunk benne – a honlap is egy eddig nem ismert oldalról mutatja be a kereszténységet. Ha szeretne tisztán látni, szeretné megtudni, mi az igazság, megpróbálunk segíteni. Lehetőséget adunk beszélgetésekre hiteles, földön járó emberekkel, vagy bekapcsolódhat olyan csoportbeszélgetésekbe, ahol választ kaphat kérdéseire, sőt vitázhat is, érvelhet is kedvére.    

Ha elfogadja javaslatunkat, vagy ha kérdése van, kérjük, írjon egy e-mailt.

fott1
                   Copyright 2012 - Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet, Győr         *   site:gedeon