iv

Tekints ki!

Hírlevél-feliratkozás

Női csoport

Amikor nők találkozunk egymással, kimeríthetetlen azoknak a témáknak a sokasága, melyeket akkor, mindjárt meg kell beszélni. Az élet annyi kérdést vet fel, annyi élmény, tapasztalás, öröm és bánat, lendületbe hozó és megbéklyózó érzés vesz körül, hogy ez nem is történhet másként…

Mi nők, ilyenek vagyunk. Ha találkozunk, nem akarjuk gátolni ezt a gondolatáradást, de törekszünk egy irányba terelni: Mi ezekről Isten véleménye, és mi a célja velünk? A Biblián keresztül azt láthatjuk, hogy Isten különösen fontos szerepet szánt a nőnek, mely egy egész életre perspektívát ad! Egyedüllét és párkapcsolat, meddőség és gyermekáldás, háttérszolgálat és karrier, feleség szerep és közszolgálat, túlzott lekötöttség és munkanélküliség, generációk együttélése és özvegység magánya… Nincs kivétel! A Biblia női szereplőin keresztül Isten sokszínűen mutatja be, hogy bármilyen helyzetben vagyunk is, terve van az életünkkel, és mi, nők, áldásainak hordozói lehetünk.

Tehát, ha beszélgetünk, erre koncentrálunk, igyekszünk felismerni Isten adta szerepünket az életünk különböző helyzeteiben. Bátorítjuk egymást, igyekszünk segíteni egymásnak a kritikus életszakaszokban, tanácsot adunk és kapunk, szolgálunk egymás felé, elfogadjuk egymástól a segítséget, és imádkozunk egymásért.

Lehetőségeink és képességeink szerint részt veszünk a lelkigondozásban, idősek, betegek látogatásában, bevásárlásban, alkalmanként egymás gyermekeire vigyázunk, dekorációs feladatokat végzünk a gyülekezetben, szeretetvendégségeket koordinálunk, női konferenciák résztvevői vagy előadói vagyunk.

Családunk életét szemlélve Isten átalakító és áldó munkáját csodálhatjuk. Hisszük, hogy engedelmességünkön keresztül nem csak magunk, hanem családunk, és gyülekezetünk is áldott lesz.

Ha szeretne részt venni programunkon, vagy kérdései vannak, írjon nekünk egy e-mailt.

Ha Ön férfi, kérjük, ne nekünk írjon, hanem a Férfi foci csoportnak! Hogy nem szereti a focit? Akkor is nekik írjon, és győzze meg őket, hogy ne csak a focival foglalkozzanak! :)

A derék asszony dicsérete - Péld 31,10-31.
Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt. Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsalyt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri: Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket! Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!

fott1
                   Copyright 2012 - Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet, Győr         *   site:gedeon